• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Informacja o wnoszeniu opłat

Informacja o wnoszeniu opłat

17 Lutego 2021

     Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) zostały wprowadzone uregulowania dotyczące kwestii wnoszenia opłat za rok 2020.

 1. Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
 2. Zgodnie z art. 20 ust. 1a ww. ustawy opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Mając na uwadze powyższe Starosta Bieruńsko-Lędziński przypomina o konieczności uregulowania opłat za rok 2020 z uwagi na upływ terminu do wniesienia opłaty.

       Ponadto Starosta przypomina, że za rok 2021 r. termin płatności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów upływa 31.03.2021 r.

         Powyższe opłaty należy wnosić w kasie tut. Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tychach

66 1050 1399 1000 0023 1459 3399

 Ogłoszenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

do góry