• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Inauguracyjne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i (..)

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

30 Września 2021

28. września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2021 - 2023.

Do zadań nowo powołanej komisji należeć będą:

 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
 2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4.
 7. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

do góry