• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/ul. Ruchu Oporu z nową nawierzchnią!

ul. Ruchu Oporu z nową nawierzchnią!

27 Sierpnia 2021

27 sierpnia 2021 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu Arkadiusz Grygierek - Dyrektor PZD, Konrad Mateja - Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Norbert Wnuk - Pełnomocnik wykonawcy tj. firmy „DROGOMEX” Spółka z o.o. w obecności  Adama Duczmala - Wójta Gminy Bojszowy, podpisali umowę na realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej 5900S, ul. Ruchu Oporu w Bojszowach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów akustycznych.

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na wykonaniu: robót rozbiórkowych i przygotowawczych, regulacji i zabezpieczeń, ścieku z kostki, nawierzchni drogowej oraz na wykonaniu oznakowania poziomego. Wartość umowy opiewa na kwotę 1 148 864,98 zł,  z czego Gmina Bojszowy udzieli powiatowi na to zadanie pomocy finansowej w wysokości 157 000,00 zł. Zakończenie prac budowlanych przewiduje się na koniec października 2021 r.

Podpisanie umowy Podpisanie umowy

Podpisanie umowy Podpisanie umowy

do góry