• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/ul. Lokalna w Bieruniu zostanie przebudowana!

ul. Lokalna w Bieruniu zostanie przebudowana!

16 Maja 2024

Powiat Bieruńsko-Lędziński wraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu podjęli działania mające na celu przebudowę drogi powiatowej ul. Lokalnej w  Bieruniu. W tym celu 16 maja 2024 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu dróg w Bieruniu została podpisana umowa z firmą projektową na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 8020S, ul. Lokalnej w Bieruniu.

Umowa obejmuje wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 8020S,  ul. Lokalnej wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej 5900S ul. Świerczynieckiej w Bieruniu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz rozstrzygnięcia właściwego organu architektonicznego (pozwolenia na budowę lub w razie takiej możliwości zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID), celem realizacji inwestycji.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa zawierać będzie rozwiązania projektowo-wykonawcze w zakresie:

 • przebudowy lub rozbudowy istniejącej drogi dla pojazdów samochodowych z możliwością poszerzenia jej do 7,0 m i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do co najmniej KR 5, oraz uzyskania innych parametrów wymaganych dla dróg klasy technicznej „Z”,
 • przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 8020S, ul. Lokalnej z drogą powiatową 5900S, ul. Świerczyniecką,
 • budowy drogi dla pieszych i rowerów,
 • odwodnienia korpusu drogowego,
 • przebudowy zjazdów,
 • przebudowy pozostałych kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej Firma Projektowo-Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: starosta Łukasz Odelga, dyrektor PZD Arkadiusz Grygierek oraz przedstawiciel wykonawcy Michał Kubiński.

Pdpisanie umowy przez Starostę, Dyrektora PZD oraz Wykonawcę Pdpisanie umowy przez Starostę, Dyrektora PZD oraz Wykonawcę

do góry