• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00

Zawiadomienie

4 Marca 2021

Na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019r., poz.393) uprzejmie zawiadamiamy o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w jednostkach ewidencyjnych:

 • Bieruń, w obrębach ewidencyjnych: Bieruń Nowy, Bieruń Stary, Bijasowice, Czarnuchowice, Ściernie w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków objętej zgłoszeniem G-GO.6640.2434.2019
 • Lędziny, w obrębach ewidencyjnych Górki, Goławiec, Hołdunów, Lędziny, Smardzowice w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków objętej zgłoszeniem G-GO.6640.2439.2019.

W ramach realizowanej pracy geodezyjnej czynności ustalenia przebiegu granic będą przeprowadzone dla wytypowanych działek. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu danej granicy zostaną imiennie powiadomieni właściciele, władający oraz użytkownicy wieczyści tych działek. Zawiadomieni mieszkańcy na ustalenie granic powinni stawić się według terminów podanych w otrzymanych zawiadomieniach.

Na ustalenie granic w:

 • Bieruniu należy stawić się w budynku Kinoteatru „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń,
 • Lędzinach należy stawić się w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, ul. Pokoju 4, 43-140 Lędziny.

W interesie Właściciela (Władającego) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o punktualne przybycie na wyznaczoną w zawiadomieniu godzinę oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności, takich jak zachowanie odpowiedniego dystansu, zasłanianie ust i nosa, zabranie własnego długopisu.

Informacje o treści zawiadomienia można uzyskać dzwoniąc do firmy Tukaj Mapping Central Europe na numer telefonu 12 269 27 47 w godzinach 9:30-15:30.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Zawiadomienie o działkach przeznaczonych do czynności ustaleń granic w Bieruniu KLIKNIJ TUTAJ

Zawiadomienie o działkach przeznaczonych do czynności ustaleń granic w Lędzinach KLIKNIJ TUTAJ

 

do góry