• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Większa wiedza - większa tolerancja

Większa wiedza - większa tolerancja

6 Maja 2022

5 maja w Centrum Usług Społecznych odbyła się konferencja pod wyżej cytowanym tytułem, której patronował Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie zorganizował powiat bieruńsko-lędziński i Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Dorota Uzarek. Konferencję otworzył starosta Bernard Bednorz. Następnie głos zabrali posłanka Bożena Borys-Szopa i minister Stanisław Szwed. Referaty wygłosili: Krzysztof Szymaszek - Po prostu robię swoje!; Krzysztof Wostal - "Bez słuchu. Bez wzroku. Bez ograniczeń?";  dr hab. n. med. Krzysztof Krysta - Niepełnosprawność intelektualna, uprzedzenia i obawy; dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jan Wroński - Zmiana postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością - rola PFRON; oraz Ks. Kan. dr Józef Przybyła -  Niepełnosprawność a wiara.

W konferencja, w której licznie uczestniczyli przedstawiciele samorządów różnych szczebli, radni powiatowi oraz reprezentanci instytucji i stowarzyszeń zajmujących się problemami osób z niepełnosprawnościami, odbyła się z okazji Dnia Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej oraz Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Konferencję, którą organizacyjnie wsparł PCPR, prowadziła redaktor Beata Tomanek z Radia Katowice. Towarzyszyła jej wystawa prac podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach Caritas Archidiecezji Katowickiej. Transmisję z obrad można było oglądać na żywo w Internecie.

Roll up konferencyjny Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

 Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

 Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

Konferencja Większa wiedza - większa tolerancja

do góry