• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Ważne! Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - (..)

Ważne! Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek składania deklaracji!

17 Lutego 2022

Przypominamy, że do 30 czerwca br. każdy właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Plakat informacyjny

Deklaracja dotyczy budynków , w których zainstalowane źródło ciepła posiada moc nie przekraczającą 1 megawata, ale i również budynków ogrzewanych za pomocą:

 • spalania paliw stałych, gazowych (kotły gazowe), ciekłych (kotły olejowe),
 • Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) np. pompa ciepła,
 • energii dostarczanej za pomocą sieci ciepłowniczej.

Ulotka informacyjna

Deklaracje można składać :

Materiały informacyjne oraz instrukcje wypełnienia deklaracji w formie papierowej bądź elektronicznej dostępne są na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi. Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie grozi grzywna (art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.), która wymierzana jest na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

do góry