• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim z nowym przepustem!

Ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim z nowym przepustem!

3 Kwietnia 2024

3 kwietnia 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu została podpisana umowa z firmą projektową na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej 5921S, ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim w km 3+193.

Umowa obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej 5921S, ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim w km 3+193 oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz rozstrzygnięcia właściwego organu architektonicznego (pozwolenia na budowę lub w razie takiej możliwości zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID),  celem realizacji inwestycji.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa zawierać będzie rozwiązania projektowo-wykonawcze w zakresie:

 • rozbiórki istniejącego przepustu,
 • budowy nowego przepustu wraz z drogą dla pieszych i rowerów,
 • przebudowy drogi powiatowej 5921S, ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim – na dojazdach do przepustu,
 • remontu umocnienia koryta w rejonie przepustu,
 • odwodnienia przepustu i korpusu drogowego,
 • przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z inwestycją.

Wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej jest Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna, M. Krawczyk, K. Strzeżyk.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: starosta Bernard Bednorz, dyrektor PZD Arkadiusz Grygierek oraz przedstawiciele wykonawcy Marek Krawczyk oraz Krzysztof Strzeżyk.

Podpisanie umowy przez wykonawców starostę oraz dyrektora PZD

do góry