• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

7 Grudnia 2020

7 grudnia br. władze powiatowe spotkały się z uczniami powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. W obecnym roku szkolnym stypendia mogły być przyznane dwóm uczniom danej szkoły, tj. absolwentom szkoły podstawowej i absolwentom dotychczasowego gimnazjum.

Zatem, w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane:

 • jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum, czyli w przypadku pięcioletniego technikum, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane:

 • jednemu uczniowi pięcioletniego technikum,
 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.

Stąd też łączna liczba tegorocznych stypendystów została podwojona. W województwie śląskim stypendia otrzymało 869 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W gronie wyróżnionych uczniów ze szkół powiatowych są następujący uczniowie:

Paulina Sołtys
uczennica 4-letniego Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach,

Beata Niesyto
uczennica 5-letniego Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach,

Damian Duży
uczeń 4-letniego Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu,

Ewelina Gonsiorczyk
uczennica 5-letniego Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu,

Katarzyna Sosna
uczennica 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu,

Kamil Pustelnik
uczeń 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu,

Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu - Anną Kubicą pogratulowali nagrodzonym stypendystom wybitnych wyników w nauce i ich indywidualnych osiągnięć.

W spotkaniu uczestniczyli również rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół powiatowych, a także naczelnik Wydziału Edukacji.

Sposób i tryb wyłaniania kandydata do stypendium określa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca  2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W przypadku zespołu szkół, każda szkoła ponadpodstawowa wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania do stypendium Prezesa Rady Ministrów swojego kandydata, o ile spełnia on co najmniej jeden z poniższych warunków tj. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Ponadto kandydat musi być uczniem danej szkoły w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium.

Wszystkim naszym wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały kolejnymi doniosłymi sukcesami w dalszym procesie edukacyjnym.

Stypendyści LO w Bieruniu wraz z dyrektorem, Starostą Bieruńsko-Lędzińskim oraz Przewodniczącą Rady PwiatuStypendyści PZS w Bieruniu wraz z dyrektorką szkoły, Starostą Bieruńsko-Lędzińskim oraz Przewodniczącą Rady PwiatuStypendyści PZS w Bieruniu wraz z dyrektorem szkoły, Starostą Bieruńsko-Lędzińskim oraz Przewodniczącą Rady PwiatuStypendyści wraz ze Starostę Bierńsko-Lędzińskim oraz Przewodniczącą Rady Powiatu

do góry