• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Spotkanie konsultacyjne on-line

Spotkanie konsultacyjne on-line

14 Stycznia 2021

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego informuje, że w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłoszono konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego poddawany konsultacjom dostępny jest w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bieruniu - zakładka „Konsultacje społeczne - Konsultacje społeczne ogłoszone - 2021 - Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”.

Uwagi dotyczące projektu przedmiotowej uchwały, będzie można zgłosić także w czasie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie on-line w dniu 15 stycznia 2021 roku o godz. 11.00.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Sekretarz Powiatu Zenon KUBICA,
tel. 32 226 91 69, e-mail: .

Link do spotkania konsultacyjnego:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NmMzNDU3ZGQtNWFkYS00MGE5LWE4M2MtOTZlMmM3YzI4Y2Y0@thread.v2/0?context={"Tid":"1550a344-20d2-4175-a167-d4385ca9bf97","Oid":"bb3c294d-95a3-41f0-8730-4451012e1d67"}

do góry