• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 30.08.2021 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 30.08.2021 r.

24 Sierpnia 2021

Sesja Rady Powiatu w dniu 30.08.2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów i nagród sportowych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/123/20 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia gminom powiatu bieruńsko-lędzińskiego zadania publicznego pn. zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie ich zimowego utrzymania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/21 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2021-2032.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

12. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu.

13. Informacje i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

 

do góry