• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 29.01.2024 r. godz. 15.00 w (..)

Sesja Rady Powiatu w dniu 29.01.2024 r. godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1

23 Stycznia 2024

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Informacja dotycząca bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2024.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w grudniu 2023 r.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Powiatu.

8. Informacje i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

do góry