• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 28.06.2021 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 28.06.2021 r.

24 Czerwca 2021

Sesja Rady Powiatu w dniu 28.06.2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Stan dróg powiatowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2024 w powiecie bieruńsko-lędzińskim”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2021-2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bojszowy.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w maju 2021 r.

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

13. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.

14. Informacje i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

 

do góry