• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 27.06.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 27.06.2022 r.

23 Czerwca 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 27.06.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Stan dróg powiatowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2022-2029.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

10. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu.

11. Informacje i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry