• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 26.02.2024 r. o godz. 15.00 w (..)

Sesja Rady Powiatu w dniu 26.02.2024 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu

21 Lutego 2024

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Analiza stanu bezpieczeństwa - Komenda Powiatowa Policji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich przy krzyżu Męki Pańskiej w Bieruniu przy ul. Krakowskiej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/107/20 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w styczniu 2024 r.

8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

9. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Powiatu.

10. Informacje i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

 

do góry