• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 25.09.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.09.2023 r.

20 Września 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.09.2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/289/23 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na konserwację i renowację drewnianego kościoła cmentarnego pw. św. Walentego w Bieruniu z wyposażeniem oraz zabytkowymi obiektami i elementami cmentarza.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na konserwację i renowację barokowego XVIII w. kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich przy krzyżu Męki Pańskiej przy ul. Gaikowej w Bojszowach.

10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2023 r.

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

12. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu.

13. Informacje i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

do góry