• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 25.03.2024 r. o godz. 13.00 w (..)

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.03.2024 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu

21 Marca 2024

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.03.2024 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku sesji.
 3. Sprawozdania z działalności Komisji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/99/19 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat bieruńsko-lędziński.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach treningowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2024-2031.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bieruń na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieruń Nowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową do budżetu powiatu oświęcimskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Oddziału Dziecięcego”.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w lutym 2024 r.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 16. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Powiatu.
 17. Informacje i oświadczenia radnych.
 18. Podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu.
 19. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

do góry