• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 25.01.2021 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.01.2021 r.

20 Stycznia 2021

Sesja Rady Powiatu w dniu 25.01.2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Sytuacja epidemiczna w powiecie bieruńsko-lędzińskim - podsumowanie 2020 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021".

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2021-2031.

9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

10. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.

11. Informacje i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry