• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 24.05.2021 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 24.05.2021 r.

18 Maja 2021

Sesja Rady Powiatu w dniu 24.05.2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Raport o stanie powiatu

a. przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2020,

b. debata nad raportem o stanie powiatu za rok 2020,

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wotum zaufania.

4. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

a. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia powiatu,

b. przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu w roku 2020 wraz z informacją o stanie mienia powiatu,

c. przedstawienie przez przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania finansowego, wykonania budżetu za rok 2020,

d. stanowisko Komisji Rewizyjnej - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,

e. przedstawienie opinii RIO w Katowicach o uchwale Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,

f. podjęcie uchwał:

-    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za rok 2020,

-  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2020.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu.

7. Informacje i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

 

 

 

do góry