• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 24.04.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 24.04.2023 r.

20 Kwietnia 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 24.04.2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/260/22 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

9. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w marcu 2023 r.

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

12. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu.

13. Informacje i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

do góry