• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 23.11.2020 r. o godz. 15.00

Sesja Rady Powiatu w dniu 23.11.2020 r. o godz. 15.00

18 Listopada 2020

Sesja Rady Powiatu w dniu 23.11.2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Zadania inwestycyjne i remontowe powiatu - stan zaawansowania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2020-2031.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/116/20 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na I kwartał 2021 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lędzinach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Katowice zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gliwice zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w październiku 2020 r.

16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

17. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.

18. Informacje i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

do góry