• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 23.05.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 23.05.2022 r.

16 Maja 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 23.05.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Raport o stanie powiatu

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2021,

b) debata nad raportem o stanie powiatu za rok 2021,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wotum zaufania.

4. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

a) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia powiatu,

b) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu powiatu w roku 2021 wraz z informacją o stanie mienia powiatu,

c) przedstawienie przez przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania finansowego, wykonania budżetu za rok 2021,

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,

e) przedstawienie opinii RIO w Katowicach o uchwale Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,

f) podjęcie uchwał:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za rok 2021,

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Powiatu.

8. Informacje i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry