• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 22.05.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 22.05.2023 r.

15 Maja 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 22.05.2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Raport o stanie powiatu

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2022,

b) debata nad raportem o stanie powiatu za rok 2022,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wotum zaufania.

4. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

a) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia powiatu,

b) przedstawienie uchwały RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,

c) przedstawienie przez przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2022, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania finansowego, wykonania budżetu za rok 2022,

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,

e) przedstawienie uchwały RIO w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

f) podjęcie uchwał:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za rok 2022,

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Przyjęcie protokołów z LXI i LXII sesji Rady Powiatu.

8. Informacje i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

do góry