• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 22.03.2021 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 22.03.2021 r.

18 Marca 2021

Sesja Rady Powiatu w dniu 22.03.2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w lutym 2021 r.

8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

9. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

10. Informacje i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry