• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 21.11.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 21.11.2022 r.

17 Listopada 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 21.11.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Zadania inwestycyjne i remontowe powiatu - stan zaawansowania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/234/22 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2022-2029.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

10. Podjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie działań przeciwpowodziowych.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

13. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu.

14. Informacje i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

do góry