• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 21.03.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 21.03.2022 r.

16 Marca 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 21.03.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2022-2032.

7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

8. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu.

9. Informacje i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry