• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 20.11.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 20.11.2023 r.

16 Listopada 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 20.11.2023 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku sesji.
 3. Zadania inwestycyjne i remontowe powiatu - stan zaawansowania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2024”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania usunięcia pojazdu w roku 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/318/23 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w październiku 2023 r.
 10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 11. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu.
 12. Informacje i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

do góry