• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 20.02.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 20.02.2023 r.

15 Lutego 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 20.02.2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Sprawozdania z działalności komisji za 2022 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029.

7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

8. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu.

9. Informacje i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

 

 

 

do góry