• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 19.12.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 19.12.2022 r.

9 Grudnia 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 19.12.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2023 i lata następne oraz budżet powiatu na rok 2023:

a) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029,

b) podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/234/22 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i planu wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na I kwartał 2023 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/108/20 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Prezydenta Miasta Mysłowice zadania zarządzania drogą powiatową ul. Satelicką w miejscowości Mysłowice na odcinku w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice w zakresie realizacji zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 5916S ul. Satelickiej w Mysłowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - etap II.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2022-2029.

10. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu i planów pracy komisji na rok 2023.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2022 r.

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

13. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu.

14. Informacje i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

do góry