• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 19.04.2021 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 19.04.2021 r.

15 Kwietnia 2021

Sesja Rady Powiatu w dniu 19.04.2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
    Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim na lata 2021-2028”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pilnego podjęcia skutecznych działań zabezpieczających powiat przed powodzią.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2021-2029.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w marcu 2021 r.

10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

11. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.

12. Informacje i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

do góry