• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 18.12.2023 r. godz. 13.00

Sesja Rady Powiatu w dniu 18.12.2023 r. godz. 13.00

13 Grudnia 2023

porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2024 i lata następne oraz budżet powiatu na rok 2024:

a) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2024-2031,

b) podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2024.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2031.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/318/23 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LX/289/23 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i planu wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na I kwartał 2024 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

11. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu i planów pracy komisji na rok 2024.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2023 r.

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

14. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Powiatu.

15. Informacje i oświadczenia radnych.

16. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

do góry