• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00

STOP SMOG

5 Lutego 2021

28 stycznia 2021 r. zostało podpisane „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”.

„STOP SMOG” to rządowy program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin, które realizują przedsięwzięcia niskoemisyjne.

Zakres programu obejmuje:

 • likwidację lub wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizację,
 • podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
 • zapewnienie budynkom jednorodzinnym dostęp do energii pochodzącej z instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Wysokość dofinansowania wynosić będzie:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,
 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania,
 • średni koszt realizacji przedsięwzięcia w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach - w jednym lokalu nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Wnioskodawcą w ramach programu STOP SMOG jest gmina, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

Okres realizacji przedsięwzięcia:

 • do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy,
 • do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.

Nabór wniosków do programu planowany jest na luty 2021 r.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

 Plakat informacyjny

do góry