• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Powołano Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa (..)

Powołano Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

19 Lutego 2021

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego powstał Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, do którego powołano 35 reprezentantów interesów osób niepełnosprawnych z naszego województwa. O wybór mogli się starać przedstawiciele organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Komisja powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z 67 zgłoszeń dokonała wyboru 35 przedstawicieli. Pochodzą oni ze wszystkich siedmiu okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego (pod względem zasięgu terytorialnego i liczby reprezentantów). Powstanie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego ma przyczynić się do integrowania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych oraz do tworzenia warunków dla ich aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.

Pośród powołanych znalazła się radna powiatu bieruńsko-lędzińskiego pani Krystyna Cuber, której życzymy dalszej owocnej działalności i serdecznie gratulujemy! Z terenu naszego okręgu wyborczego powołani zostali również państwo: Krystyna Raszka-Sodzawiczny, Piotr Czarnota i Dorota Moryc.

Więcej przeczytacie na: https://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/wybrano-przedstawicieli-do-sejmiku-osob-niepelnosprawnych-20210216132757

 

do góry