• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 Października 2023

Corocznie na okoliczność Dnia Edukacji Narodowej Starosta Bieruńsko-Lędziński przyznaje nagrody wyróżnionym nauczycielom pracującym w placówkach oświatowych naszego Powiatu.  

Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego przyznawane są m.in. za bardzo dobre wyniki nauczania, wdrażanie innowacji pedagogicznych, podejmowanie innych działań na rzecz oświaty, wykraczających poza obligatoryjną działalność placówki. Ponadto nagrody mogą być przyznane nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz co najmniej roczny staż pracy. 

Uroczyste wręczenie nagród przyznanych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze miało miejsce 12 października. Wśród tegorocznych nagrodzonych są: z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu - dyrektor Teresa Horst, wicedyrektor Iwona Słowiak, wicedyrektor Joanna Kozub, Magdalena Klyta, nauczyciel przedmiotów w zawodzie technik reklamy, Sławomir Binek, nauczyciel fizyki i matematyki, z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach - dyrektor Piotr Oćwieja, Jerzy Kozłowski, kierownik szkolenia praktycznego, Joanna Sobota, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych, Barbara Zajas-Dziubek, nauczyciel przedmiotów zawodowych fotograficznych i informatycznych, z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu - dyrektor Romuald Kubiciel, Dorota Malinowska, nauczyciel języka angielskiego, Artur Caban, nauczyciel historii i filozofii, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu - dyrektor Agata Nowińska.  

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W tym roku stopień ten uzyskało dwoje nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu - Anna Turek, nauczyciel języka hiszpańskiego i ks. Rafał Grzybek, nauczyciel religii, a także Joanna Górecka, nauczyciel przedmiotów logistycznych i nauczyciel współorganizujący kształcenie w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Jednocześnie podczas uroczystości Starosta Bernard Bednorz pogratulował dyrektor Teresie Horst nadania przez Ministra Edukacji i Nauki Medalu Komisji Edukacji Narodowej, życząc jednocześnie wielu dalszych sukcesów zarówno w dziedzinie oświaty, jak i na płaszczyźnie pozazawodowej. Medal ten jest nadawany z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Wszystkim nagrodzonym Nauczycielom gratulujemy przyznanych wyróżnień, zaś z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej życzymy całemu Gronu Pedagogicznemu pracującemu w naszych placówkach oświatowych jak i wszystkim innym Pracownikom Oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy, jednocześnie dziękując za nieustanne zaangażowanie na rzecz kształtowania naszej młodzieży.  

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

do góry