• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Powiat z nowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz (..)

Powiat z nowym Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

29 Września 2023

W dniu 28 września odbyło się drugie z trzech planowanych na ten rok posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu Komisji na czele z Przewodniczącym Starostą Bieruńsko-Lędzińskim uczestniczyli: Prokurator Rejonowa z Tychów, Prokurator Rejonowa z Mysłowic, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach, przedstawiciele Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Dyrektorzy Szkół Powiatowych oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu 

Komisja na posiedzeniu zajęła się następującymi tematami:

 • Działania służb, straży, inspekcji i szkół w ramach bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.
 • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i weterynaryjne w powiecie
 • Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2028

Przygotowanie projektu Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest jednym z głównych zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wynikający z art. 38a ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom powiatu bieruńsko-lędzińskiego poprzez inicjowanie, koordynację
i wzmacnianie działań w następujących obszarach:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
 2. Bezpieczeństwo w szkole
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 5. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i weterynaryjne
 6. Bezpieczeństwo pożarowe i powodziowe
 7. Bezpieczeństwo budowlane

Program jest kontynuacją Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego realizowanego w latach 2019-2022.

Program zgodnie z art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  zostanie przedstawiony do uchwalenia Radzie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na październikowej sesji.

Posiedzenie komisji Posiedzenie komisji

Posiedzenie komisji Posiedzenie komisji

Posiedzenie komisji Posiedzenie komisji

do góry