• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Powiat ma Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Powiat ma Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

1 Marca 2022

Starosta Bieruńsko-Lędziński z dniem dzisiejszym powołał Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Do jego zadań należą w szczególności: pomoc w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów związanych z niepełnosprawnością, wspieranie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, informowanie osób fizycznych, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami o dostępnych programach pomocowych, finansowanych z budżetu państwa, programów PFRON, funduszy strukturalnych oraz innych możliwościach ubiegania się o dotacje. Pełnomocnik będzie koordynować i wspierać inicjatywy lokalnych podmiotów działających na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu.

Na funkcję Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami powołana została Pani Dorota Uzarek, doświadczony urzędnik samorządowy, która od wielu lat związana była zawodowo z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach. Siedzibą Pełnomocnika będzie Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Kontakt do nowego Pełnomocnika znajduje się poniżej:     

 

Dorota Uzarek

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

ul. św. Kingi 1, I piętro, pok. 231

43-155 Bieruń

tel. 32 226 91 96

e-mail: d.uzarek@powiatbl.pl

do góry