• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób (..)

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

5 Września 2022

2 września br. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego  Zarządzeniem nr 28/2019 w składzie: pani Magdalena Sosna - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, pani Anna Kołodziejczyk - zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina, pani Teresa Misterek - prezes zarządu Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin w Chemie Śląskim, pan Sławomir Piltz - prezes zarządu Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Recz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, pani Dorota Moryc - prezes zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach. Podczas posiedzenia Rada podsumowała ostatni rok swojej działalności  oraz wybrała nowe Prezydium w składzie: pani Anna Kołodziejczyk - przewodnicząca, pani Teresa Misterek - wiceprzewodnicząca, pani Magdalena Sosna - sekretarz. Po wyborze nowego Prezydium na posiedzenie przybyli zaproszeni goście: pan Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński, pan Zenon Kubica - Sekretarz Powiatu, pani Krystyna Cuber  - Przewodnicząca Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej, pan Czesław Kłyk - Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, pani Dorota Uzarek - Pełnomocnik do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz pan Bartłomiej Szymczyk - przedstawiciel Fundacji Internationaler Bund Polska. Tą część posiedzenia Rady otworzyła przewodnicząca pani Anna Kołodziejczyk, która przedstawiła staroście coroczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz nowy skład Prezydium. Po przyjęciu przez starostę sprawozdania pan Bartłomiej Szymczyk omówił temat możliwości pozyskania środków finansowych przez fundację, której jest przedstawicielem i zorganizowania w 2023 r. opieki wytchnieniowej w powiecie bieruńsko-lędziński. (Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami- Dorota Uzarek).

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

do góry