• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 Października 2021

Starosta Bieruńsko-Lędziński tradycyjnie przyznał nauczycielom powiatowych placówek oświatowych nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przewidziane w Regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 października. Wśród tegorocznych wyróżnionych są dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, a także siedmioro nauczycieli. W poszczególnych szkołach nagrody otrzymali:

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu:

p. Romuald Kubiciel - dyrektor Szkoły

p. Jolanta Tarajkowska - nauczyciel matematyki

p. Artur Caban - nauczyciel historii i filozofii

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu:

p. Teresa Horst - dyrektor szkoły

p. Iwona Słowiak - wicedyrektor

p. Magdalena Świerczyna - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

p. Renata Moycho - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach:

p. Piotr Oćwieja - dyrektor szkoły

p. Eugeniusz Czekaj - wicedyrektor

p. Zofia Dudek - kierownik szkolenia praktycznego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu:

p. Agata Nowińska - dyrektor poradni

Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego przyznawane są za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, m.in.: za bardzo dobre wyniki nauczania, wdrażanie innowacji pedagogicznych, podejmowanie innych działań na rzecz oświaty, wykraczających poza obligatoryjną działalność placówki. Ponadto, mogą być przyznane nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz co najmniej roczny staż pracy.   

Wszystkim naszym nagrodzonym Nauczycielom serdecznie gratulujemy przyznanych wyróżnień.  Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu, a także całemu Gronu Pedagogicznemu pracującemu w powiatowych placówkach oświatowych oraz wszystkim pozostałym Pracownikom Oświaty, nieustannego zadowolenia z wykonywanego zawodu, dziękując jednocześnie za ogromne zaangażowanie w proces kształtowania naszej młodzieży.

Starosta wręczający nagrodę Starosta wręczający nagrodę

Dyrektor PZS w Bieruniu z narodą Starosta wręczający nagrodę

 Starosta wręczający nagrodę Starosta wręczający nagrodę

 Starosta wraz z laureatami nagrody Wyróżnieni nauczyciele przy stole

do góry