• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Nabór wniosków do konkursu w ramach Programu (..)

Nabór wniosków do konkursu w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

25 Lutego 2021

Do 31 marca 2021 r. trwa ogłoszony konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

Organizatorami konkursu są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a o dofinansowanie mogą starać się gminy oraz spółki komunalne.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze jest zagwarantowanie przez gminy, że gospodarstwa ubogie energetycznie do końca trwania projektu zostaną wyposażone w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat co najmniej 5 klasy emisyjności.

Celem głównym naboru w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy rolnej i leśnej do produkcji paliwa w postaci pelletu przeznaczonego dla gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem wyprodukowanym z lokalnej z biomasy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

do góry