• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Mikołajkowe odbiory dróg powiatowych!

Mikołajkowe odbiory dróg powiatowych!

6 Grudnia 2021

Przy niesprzyjającej aurze, w Imielinie oraz w Chełmie Śląskim dokonano dzisiaj odbiorów dwóch dróg powiatowych, ulicy Satelickiej oraz ulicy Osada. Odbiorów technicznych dokonali przedstawicie władz powiatowych oraz włodarze gmin w obecności reprezentantów firm wykonujących roboty budowlane. Ze strony powiatu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu, przewodnicząca rady wraz z radnymi powiatowymi oraz dyrektor PZD w Bieruniu.           

Przypomnijmy, że 15 lipca br. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego (w km drogi od 1+458 do 2+481), tj. od ulicy Satelickiej bocznej do ulicy Ściegiennego. W ciągu 4 miesięcy od momentu przekazania placu budowy, które miało miejsce 26 lipca, wykonano prace przygotowawcze i ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, roboty brukarskie, zjazdy, odwodnienie, kanały technologiczne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ulicy Satelickiej kosztowała 1 848 002,66 zł, a wykonawcą robót była firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełmu Śląskiego.

„Przebudowa drogi powiatowej 5924S, ul. Osada w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów" - etap III” to inwestycja zrealizowana w Chełmie Śląskim. Po podpisaniu w dniu 2 czerwca umowy oraz przekazaniu tego samego dnia placu budowy, dzisiaj po półrocznym remoncie dokonano jej odbioru. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, powstały odwodnienia, dokonano montażu krawężników, obrzeży i ścieku, wykonano nawierzchnię jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdy, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome. Prace zrealizowała firma INFRAX Sp. z o.o. z Bojszów, a ich wartość to 2 059 242,95 zł.

Odbiór ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Satelickiej Odbiór ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Satelickiej

Odbiór ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Satelickiej

Odbiór ul.Osada w Chełmie Śląskim Odbiór ul.Osada w Chełmie Śląskim

Odbiór ul.Osada w Chełmie Śląskim

do góry