• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Mamy to! Kolejne pieniądze na rozwój szkolnej (..)

Mamy to! Kolejne pieniądze na rozwój szkolnej infrastruktury.

17 Listopada 2020

Powiat Bieruńsko-Lędziński znalazł się wśród 276 szkół województwa śląskiego zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w roku 2020 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -„Aktywna tablica” - edycja 2020.

Powiat Bieruńsko-Lędziński złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu
dla wszystkich trzech szkół ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Łączna kwota przyznanej dotacji dla Powiatu wynosi 42 tys. zł, tj. maksymalnie po 14 tys. zł na każdą szkołę. Całkowity koszt zadania w przypadku naszego powiatu wynosi 52,5 tys. zł.

Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Wkład własny Powiatu w ramach Programu wynosi 10,5 tys. zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami
oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Beneficjentami ww. Programu w 2020 roku mogły być szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019 oraz szkoły ponadpodstawowe posiadające dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach realizacji Programu szkoły powiatowe, w zależności od swoich potrzeb zostaną doposażone m. in. w laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, interaktywne monitory dotykowe i projektory.

 Plakat Aktywna tablica Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

do góry