• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Malowniczo i bezpiecznie

Malowniczo i bezpiecznie

23 Września 2022

22. września dokonano odbioru ciągu pieszo-rowerowego przy ulicach Jagiellońskiej i Lipowej w Lędzinach, który wydatnie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych poruszających się wzdłuż drogi powiatowej łączącej Bieruń z Lędzinami. Malowniczo położona, czerwona jezdnia biegnie skrajem góreckiego lasu. Z całą pewnością stanie się jednym z ulubionych traktów rowerowych i pieszych mieszkańców powiatu. W odbiorze uczestniczyli: starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, członek Zarządu Powiatu Jerzy Mantaj, przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica wraz z radnymi powiatowymi: Krystyną Cuber, Zofią Dudek, Marcinem Majerem Markiem Piekorzem, Markiem Spyrą, reprezentująca poseł Bożenę Borys-Szopa Bogumiła Freitag, reprezentantka Lasów Państwowych Barbara Mach-Myrcik, dyrektor PZD Arkadiusz Grygierek i przedstawiciele wykonawcy.   

Roboty w ramach zrealizowanego zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej i ul. Lipowej w Lędzinach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego polegały na budowie ciągu pieszo-rowerowego, a w szczególności na wykonaniu: robót ziemnych, rozbiórkowych i przygotowawczych, regulacji i zabezpieczeń, odwodnienia, montażu krawężników, obrzeży i ścieku, ścieżki pieszo-rowerowej, nawierzchni jezdni, kanału technologicznego, chodnika i zjazdów z kostki brukowej oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum Firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Opitek Grzegorz z Chełmu Śląskiego i Partner - Usługi Transportowe Opitek Henryk z Chełmu Śląskiego. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania to: 2 923 920,08 zł.

zdjęcie grupowe zebranych na odbiorze ścieżki rowerowej czarny rower na czerwonej ścieżce rowerowej, w oddali las

Czerwona ścieżka rowerowa pośród lasu Rowerzysta na ścieżce rowerowej

Białe oznaczenia ścieżki rowerowej i pieszych Ciąg pieszo-rowerowy

do góry