• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Lokalne Partnerstwo ds. Wody

Lokalne Partnerstwo ds. Wody

8 Września 2021

8 września 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu  odbyło się Spotkanie zorganizowane na prośbę Przedstawicieli Gospodarstw Rolnych zlokalizowanych  w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz, naczelnicy wydziałów tut. urzędu oraz przedstawiciele gospodarstw rolnych. Spotkanie miało na celu sporządzenie  „Rankingu inwestycji i działań remontowych najważniejszych dla powiatu dotyczące racjonalnego gospodarowania wodami” w ramach działań dotyczących zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą na obszarach wiejskich. Istota LPW polega na zainicjowaniu, a następnie zacieśnieniu współpracy pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolnictwa.

Najważniejsze zadania Lokalnych Partnerstw Wodnych mają obejmować:

 • diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
 • wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • dostarczenie organom centralnym, w tym MRIRW informacji o konkretnych potrzebach inwestycyjnych oraz zbieranie aktualnych informacji w zakresie zarządzania wodą w rolnictwie,
 • wspieranie PGW WP, samorządów, lokalnych inwestorów w planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji wodnych i właściwym zarządzaniu wodą w rolnictwie.

Spotkanie z Przedstawicielami Gospodarstw Rolnych Spotkanie z Przedstawicielami Gospodarstw Rolnych

 

do góry