• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Laureaci Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Laureaci Stypendium Prezesa Rady Ministrów

9 Listopada 2023

8 listopada Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz spotkał się z uczniami powiatowych szkół, którzy zostali laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024. W gronie tegorocznych Stypendystów znaleźli się:

Agata Kozicka - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu,

Dominika Duży - uczennica Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu,

Kacper Kuzak - uczeń Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Starosta pogratulował naszym wyróżnionym uczniom wybitnych wyników w nauce, a także ich szczególnych, indywidualnych osiągnięć. Stypendystom towarzyszyli rodzice i dyrektorzy powiatowych szkół, w spotkaniu uczestniczyła również Patrycja Rozmus - naczelnik Wydziału Edukacji.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendystą zostaje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, jego wysokość wynosi 500 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach.

W województwie śląskim w roku szkolnym 2023/2024 stypendia otrzymało 462 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zarząd Powiatu wraz z Radą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego składają serdeczne gratulacje tegorocznym wyróżnionym Uczniom. Niech zgłębianiu wiedzy towarzyszą kolejne, doniosłe sukcesy, a to prestiżowe Stypendium będzie impulsem do nieustannego rozwoju i odkrywania kolejnych talentów i zamiłowań.

Zdjęcie zbiorcze wszystkich stypendystów wraz z dyrektorami szkół,rodzicami oraz starostą i naczelnikiem wydziału edukacji Laureat Stypendnium z PZS w Lędzinach wraz z mamą, dyrektorem szkoły, starostą i naczelnikiem wydziału edukacji

Laureatka Stypendnium z PZS w Bieruniu wraz z rodzicami, starostą i naczelnikiem wydziału edukacji Laureatka Stypendnium z LO w Bieruniu starostą i naczelnikiem wydziału edukacji

do góry