• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Informacje dla przedsiębiorców związane z nowelizacją (..)

Informacje dla przedsiębiorców związane z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.

10 Maja 2022

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób są zobowiązani przepisami wynikającymi z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym do dokonania następujących czynności w określonych terminach:

 1. W przypadku, gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem 01.03.2022 r. a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia do dnia 01.06.2022 r.
 2. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed dniem 01.03.2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia oraz licencji wspólnotowej mają obowiązek dostosować się do  nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do dnia 01.01.2023 r. i złożyć do organu wydającego to zezwolenie do dnia 1.01.2023 r. oświadczenie, że dysponuje bazą eksploatacyjną spełniającą nowe wymogi określone w art. 4 pkt 21a oraz art.5 ust.2c i 2d ustawy oraz wskazać jej adres jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia,
 3. Przewoźnik drogowy po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika będzie miał coroczny obowiązek składania do organu wydającego to zezwolenie do dnia 31 marca roku następnego:
 • Oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31.12. poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia
 • Informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
do góry