• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Informacja o upływie terminu zgłoszenia głosowania (..)

Informacja o upływie terminu zgłoszenia głosowania korespondencyjnego oraz prawa do transportu dla wyborców niepełnosprawnych i seniorów

27 Maja 2024

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się ostateczny termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego. Wyborcy niepełnosprawni oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo skorzystać z tej formy głosowania, ale muszą zgłosić swój zamiar najpóźniej do 27 maja 2024 r. do właściwego komisarza wyborczego

Aby zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, należy dostarczyć odpowiedni wniosek zawierający:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
 • Numer telefonu oraz adres e-mail
 • W przypadku osób niepełnosprawnych – kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności​ (Gov.pl)​.

Ponadto, wyborcy z niepełnosprawnościami oraz osoby, które ukończyły 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz powrotu do domu. Aby skorzystać z tej usługi, należy zgłosić taki zamiar właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) również najpóźniej do 27 maja 2024 r. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub elektronicznie​.

Więcej szczegółowych informacji oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdą Państwo na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Zachęcamy do niezwłocznego dopełnienia formalności, aby móc skorzystać z przysługujących Państwu praw wyborczych.

Linki do szczegółowych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej:

1. https://pkw.gov.pl/

2. https://wybory.gov.pl/pe2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1710307184_zpow501142024-informacja-o-uplywie-terminow-pe.pdf

do góry