• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/ Sesja Rady Powiatu w dniu 29.08.2022 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 29.08.2022 r.

24 Sierpnia 2022

Sesja Rady Powiatu w dniu 29.08.2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/61/19 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat bieruńsko-lędziński.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2022-2029.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

12. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Rady Powiatu.

13. Informacje i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

do góry