PRACOWNIA MECHANICZNA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU
PRACOWNIA JĘZYKOWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIERUNIU
PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W BIERUNIU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIERUNIU