Celem projektu poprzez wykonanie remontu generalnego budynku należącego niegdyś do Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” było nadanie mu nowych funkcji gospodarczych i społecznych poprzez zlokalizowanie w nim Inkubatora Przedsiębiorczości o powierzchni 1194 m2 oraz Inkubatora Organizacji Pozarządowych wraz z pomieszczeniami konferencyjno – szkoleniowymi o powierzchni 250 m2. Obiekt został wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych z podjazdami do budynku, a parkingi - w miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek wraz z otoczeniem jest nowoczesny, spełnia wszystkie aktualne wymagania i ma duży wpływ na poprawę estetyki i zagospodarowania terenu.

Dane charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1 174,3 m2, powierzchnia użytkowa: 2 463,3 m2,

kubatura: 10 250 m3.

Realizacja: paździenik 2006 - marzec 2008 r.

Wartość inwestycji: 5 358 309,59 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR: 2 358 140,80 zł

 

 IMG 0086   1 100   44   IMG 0174 
  panorama   bud2   budynek2   pano3