Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Lędzinach przy Powiatowym Zespole Szkół przy ulicy Pokoju 4.

realizacja: 2010 r.
wartość inwestycji: 1 255 532,38 zł
wartość dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki: 500 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: 333 000 zł
zakres robót: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m),  budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) o nawierzchnia poliuretanowej, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, chodniki i małej architektury, przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach na zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z wyposażeniem, urządzenie zieleni, wykonanie instalacji monitoringu kompleksu boisk.


 DSC01028   DSC01030   P4050029   P5310014